אני מקשיב לסגנונות מוזיקה רבים...

אני לא מקשיב לאף אחד