בירה, ויסקי

מים, אנחנו גונבים מים של דגים ושותים אותם