לומדים, עובדים ודברים מגניבים

אנחנו עומדים באמצע הרחוב ברומא